Σήμερα 28/1/2011 πήραμε όλοι βιβλίο από την βιβλιοθήκη όπως μας είπε η κυρία .Από αυτό θέλει μέχρι την άλλη Πέμπτη ppt 1ον) με την Ιστορία του βιβλίου 2ον) με το Θέμα του 3ον) Το σκηνικό* 4ον) Τους χαρακτήρες(ήρωες).

*Σκηνικό=π.χ. Σαν τα Μυστικά και ψέματα.Που γίνεται τι. Στα Μυστικά και ψέματα το σκηνικό είναι το σχολείο.  (Κωνσταντίνος)

Δεν είπα ότι θέλω ppt!!!!!!!!! Κείμενο με παράγραφο/ους θέλω!!!!!!!!!!!(Λενιό) , μετά ppt.